Filosofia i Metodologia

Des de l’Escola de Tennis entenem l’esport i la pràctica esportiva com un mitjà per potenciar el desenvolupament dels nostres alumnes. Valors com el respecte, el treball en equip, la cooperació o la companyonia, són la base del nostre ensenyament i ho fomentem tant entre els nostres alumnes com en el nostre equip tècnic.

A l’Escola de Tennis aprofitem les habilitat de joc per treballar les habilitat socials dels nostres alumnes, fent èmfasi en l’habilitat física i mental, l’autodisciplina i l’autoconeixement, a través del treball, l’esforç i la diversió. Volem que els nostres alumnes creixin amb l’esport, creixin amb el Tennis.

Al Cercle Sabadellès 1856 comptem amb una metodologia pròpia que fomenta el correcte aprenentatge dels alumnes. A l’Escola apliquem una mateixa línia educativa i de treball per a totes les categories d’edat (des d’iniciació fins absolut) centrada en:

  • Tècnica
  • Tàctica
  • Condicionament físic
  • Habilitat psicològiques
  • Objectius generals i concrets
  • Competició continuada (interna i externa)
  • Entorn
  • Formació continuada dels tècnics