Filosofia i Metodologia

Per l’Escola de Futbol és molt important treballar amb valors. Valors com el respecte, tant amb els companys com amb els entrenadors, rivals i àrbitres. Un respecte que comença pels entrenadors, que han de ser un exemple a seguir, continuant pels nens i les seves famílies. Alhora, el compromís adquirit cap al col·lectiu, l’equip, ens ha de portar a mostrar sempre una voluntat de superació per a resoldre els problemes. 

Malgrat que volem viure l’esport de base d’una manera més sana, més educativa i formativa, sempre se’ls demanarà disciplina i exigència en ells mateixos, ja que això els farà millors en el futur.

Objectius generals de l’escola de futbol

  • Fomentar la pràctica esportiva i les relacions socials.
  • Inculcar els valors del nostre club.
  • Contribuir en la formació com a persones dels nostres jugadors.
  • Implementar la cultura de l’esforç.
  • Desenvolupar els diferents àmbits (motor, cognitiu, afectiu i social) de la personalitat a través de l’educació integral.
  • Ensenyar els hàbits d’higiene que ens proporciona l’esport i les nocions d’una alimentació adequada.
  • Conèixer, experimentar i desenvolupar gestos tècnics amb els que poder resoldre situacions reals del joc.
  • Conèixer, assimilar i aplicar conceptes tàctics i estratègics.
  • Establir una metodologia comú per als entrenaments, adaptant-la a cada categoria.
  • Utilitzar el mètode integrat, amb la pilota com a protagonista, buscant la major participació del jugador en cada sessió.